Listen av fellingsvedtak kan sorteres eller filtreres. Ved å holde markøren over kolonnenavnet kommer det opp et symbol for en meny hvor en kan filtrere ut de fellingsvedtak en ønsker, og ved å klikke på kolonneoverskrift kan en sortere listen. For nullstilling slå av filter eller åpne siden på nytt. Mer informasjon om rovvilt finner du på www.rovviltportalen.no

 

 Søk i fellingsvedtak

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2014/20158. Troms og FinnmarkNesseby kommuneSkadefellingGaupe-21.07.2014Tillatelse til fellingSkadefellingstillatelse på gaupe i Klubbvik beitelag - Nesseby kommune.pdfFM
2013/20141. Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og FjordaneDeler av Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Årdal kommunerSkadefellingJervJa24.03.2014Tillatelse til fellingEkstraordinært uttak av jerv i deler av region 1 - indre Sogn 240314.pdfDN
2013/20145. HedmarkÅsnes og Våler kommunerSkadefellingJerv-21.03.2014AvslagAvslag uttak jerv i Åsnes Våler kommune - Lauvdalen beitelag 210314.pdfDN
2013/20148. Troms og FinnmarkPorsanger, Kvalsund, Måsøy, LebesbySkadefellingJerv-20.03.2014Tillatelse til fellingEkstraordinære uttak av jerv i region 8 i Finnmark - utvidet kvote.pdfDN
2013/20148. Troms og FinnmarkPorsanger, Kvalsund, Måsøy, LebesbySkadefellingJervJa18.03.2014Tillatelse til fellingEkstraordinære uttak av jerv i region 8 - Finnmark.pdfDN
2013/20147. NordlandMeløy,Gildeskål, Steigen, Sørfold, HamarøySkadefellingJervJa18.03.2014Tillatelse til fellingEkstraordinærtuttak_deler av Nordland.pdfDN
2013/20143. OpplandGudbrandsdalen, Ottadalen og GausdalKvotejaktGaupeNei13.03.2014Tillatelse til fellingVedtak tilleggskvote 2014.pdfROVVILTNEMND
2013/20142. Aust-Agder, Telemark, Buskerud og VestfoldHele regionenLisensfellingUlvNei10.03.2014Tillatelse til fellingNy endring av vedtak om lisensfelling på ulv i 2013-2014_Forvaltningsregion 2.pdfROVVILTNEMND
2013/20144. Østfold, Akershus og OsloAkershus og Hedmark fylke utenfor ulvesone, med enkelte avgrensningerLisensfellingUlv-07.03.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klage på ny kvote for lisensfelling av ulv i deler av region 4 og 5 i 2013_2014.pdfMD
2013/20145. HedmarkAkershus og Hedmark fylke utenfor ulvesone, med enkelte avgrensningerLisensfellingUlv-07.03.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klage på ny kvote for lisensfelling av ulv i deler av region 4 og 5 i 2013__2014.pdfMD
2013/20148. Troms og FinnmarkKåfjordSkadefellingGaupe-18.02.2014Tillatelse til fellingFylkesmannen i Troms sin behandling av søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord.pdfFM
2013/2014Alle regionerRegion 5, 6, 7, 8Kvote for betinget fellingstillatelseGaupeNei11.02.2014Tillatelse til fellingBetinga fellingstillatelser gaupe 2014.pdfDN
2013/20148. Troms og FinnmarkKautokeino sør_ Aidejavri Vintersiida rbd.35SkadefellingJervJa05.02.2014Tillatelse til fellingSkadefellingstillatelse på en jerv - Reinbeitedistrikt 35A Favrosorda - Aidejavrri vintersiida - Kautokeino kommune.pdfFM
2013/20148. Troms og FinnmarkSør-Troms og nordre NordlandSkadefellingJervNei04.02.2014Tillatelse til fellingFylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør-Troms og nordre Nordland.pdfFM
2013/20148. Troms og FinnmarkSørreisa og DyrøySkadefellingJervNei04.02.2014Tillatelse til fellingFylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sørreisa kommune og fastlandsdelen av Dyrøy kommune.pdfFM
2013/20146. Møre og Romsdal, Sør-og Nord-TrøndelagNærøy og LekaSkadefellingGaupeNei04.02.2014Tillatelse til fellingSkadefellingstillatelse på ei gaupe Nærøy kommune - FMNT 040214.pdfFM
2013/20145. Hedmarkgjelder det meste av region 4 og region 5 utenfor ulvesonaLisensfellingUlv-04.02.2014Tillatelse til fellingVedtak ny kvote lisensfelling ulv  2013-2014 - vedtatt 04022014.pdfROVVILTNEMND
2013/20148. Troms og FinnmarkPorsangerSkadefellingJervNei04.02.2014Tillatelse til fellingUtvidet virketid for skadefellingstillatelse - Lakselv og Brennelv beitelag og Reinbeitedistrikt 14A.pdfFM
2013/20146. Møre og Romsdal, Sør-og Nord-TrøndelagSnåsa og LierneSkadefellingJervNei31.01.2014Tillatelse til fellingFornyelse av skadefellingstillatelse på en jerv - Låarte Sijte.pdfFM
2013/20146. Møre og Romsdal, Sør-og Nord-Trøndelagregion 6KvotejaktGaupe-30.01.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 6 i 2014.pdfMD
2013/20146. Møre og Romsdal, Sør-og Nord-Trøndelagregion 6LisensfellingJerv-30.01.2014KlageavgjørelseKlage på vedtak om fastsetting av kvote for lisensfelling av jerv i region 6 for lisensperioden 2013_2014.pdfMD
2013/20148. Troms og FinnmarkHarstadSkadefellingKongeørnNei28.01.2014Tillatelse til fellingInnvilget søknad om fellingstillatelse på kongeørn, Åkerøya, Harstad.pdfFM
2013/20148. Troms og FinnmarkKåfjordSkadefellingGaupe-27.01.2014Tillatelse til fellingFylkesmannens behandling av søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord.pdf
Sjekket ut til: Andreas V RøsægFylkesmannens behandling av søknad om skadefelling av gaupe i Kåfjord.pdf
Sjekket ut til: Andreas V RøsægFM
2013/20142. Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfoldregion 2KvotejaktGaupe-22.01.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klager om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2014.pdfMD
2013/20147. Nordlandregion 7KvotejaktGaupe-22.01.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2014.pdfMD
2013/20144. Østfold, Akershus og Osloregion 4KvotejaktGaupe-22.01.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klager  på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - 2014.pdfMD
2013/20148. Troms og FinnmarkNesseby og Sør-Varanger - Rbd.6SkadefellingJervNei22.01.2014Tillatelse til fellingSkadefellingstillatelse jerv rbd. 6 23.1_9.2.2014.pdfFM
2013/20148. Troms og FinnmarkPorsanger Rbd 14 A Lakselv Brennelv BeitelagSkadefellingGaupeNei21.01.2014AvslagAvslag søknad skadefelling gauper jan 2014 rbd 14 A _ Lakselv Brennelv beitelag.pdfFM
2013/20148. Troms og FinnmarkPorsangerSkadefellingJervNei21.01.2014Tillatelse til fellingSkadefellingstillatelse to jerv 21.1 _ 4.2._2014rbd 14 A _ Lakselv Brennelv beitelag.pdf
Sjekket ut til: Jørgen RemmenSkadefellingstillatelse to jerv 21.1 _ 4.2._2014rbd 14 A _ Lakselv Brennelv beitelag.pdf
Sjekket ut til: Jørgen RemmenFM
2013/20143. OpplandOpplandKvotejaktGaupe-16.01.2014KlageavgjørelseAvgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 3 i 2014.pdfMD
1 - 30Neste